Οι πρόσφατες απεργίες στα λιμάνια είχαν τρομακτικές επιπτώσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες : Πολλές ροές υλικών και πληροφοριών διακόπηκαν παντελώς, με τις επακόλουθες κοστολογικές επιπτώσεις, ενώ οι επιχειρήσεις βρέθηκαν απροετοίμαστες να ανταποκριθούν στην έκτακτη αυτή κατάσταση. Είναι όμως κάτι τέτοιο φυσιολογικό ; Στη σημερινή πραγματικότητα του έντονου ανταγωνισμού και της πίεσης για χαμηλά κοστολόγια, επιτρέπεται σε μια επιχείρηση να είναι τόσο ευάλωτη στη πληθώρα των κινδύνων, που δυστυχώς συμβαίνουν καθημερινά ;

Η επιστήμη της διαχείρισης των κινδύνων (risk management) είναι ένας νέος σχετικά κλάδος και φαίνεται επί του παρόντος, ότι ελάχιστες επιχειρήσεις υιοθετούν τέτοιες τεχνικές. Οι σημερινές όμως εξελίξεις, σύντομα θα ωθήσουν τους οργανισμούς να περιλάβουν τη διαχείριση των κινδύνων σαν απαραίτητο εργαλείο management, για την επιβίωση στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο και έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Δείτε περισσότερα.