Η Παγκόσμια ευαισθησία για τη προστασία του περιβάλλοντος είναι πλέον αυξημένη και οδηγεί σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Δυο είναι τα βασικά προβλήματα, που απειλούν το περιβάλλον και το κλίμα, που εντοπίστηκαν τη τελευταία 20ετία : Η καταστροφή της στοιβάδας του όζοντος και το φαινόμενο της παγκόσμιας θέρμανσης. Το γεγονός αυτό απασχολεί τη παγκόσμια κοινότητα της ψύξης, που ήδη προσανατολίζεται στη προαγωγή των φυσικών ψυκτικών αερίων, που είναι σίγουρα φιλικά στο περιβάλλον. Στα πλαίσια αυτής τη προσπάθειας, έγινε το 8ο Συνέδριο IIR Gustav Lorentzen από 7 ως 10/9/08 στη Κοπεγχάγη, με θέμα τα φυσικά ψυκτικά ρευστά. Παρουσιάστηκαν θέματα εφαρμογών φυσικών ψυκτικών αερίων και οι σύγχρονες τάσεις. Δείτε περισσότερα.