Η αλλαγή του κλίματος που προήλθε από το φαινόμενο της παγκόσμιας θέρμανσης και η συνεχής ανατίμηση των καυσίμων, προέβαλλε σαν πρωταρχική αναγκαιότητα την εξοικονόμηση της ενέργειας σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Η εξοικονόμηση αυτή είναι το μέσον που θα οδηγήσει :

· Στην προστασία του περιβάλλοντος από τη καταστροφική επίδραση του CO2, που είναι το κύριο προϊόν καύσης (αυτοκίνητα, βιομηχανία κλπ)

· Στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, αφού το ενεργειακό κόστος είναι στις πρώτες σειρές των κέντρων κόστους.

Η Ευρωπαϊκή κοινότητα προωθεί από καιρό δέσμη μέτρων και κινήτρων για την εξοικονόμηση. Έτσι, υπάρχουν προγράμματα χρηματοδότησης μέτρων εξοικονόμησης και / ή παραγωγής ενέργειας ήπιας μορφής (αιολική, ηλιακή κλπ), ενώ σε αρκετές χώρες ξεκίνησαν αυστηρά μέτρα ποινών σε όσες επιχειρήσεις σπαταλούν ενέργεια. Το σύνθημα που έχει θέσει η Κοινότητα είναι «εξοικονόμηση ενέργειας 20% μέχρι το 2020» και «υποκατάσταση του 20% της καταναλουμένης ενέργειας με ήπιες μορφές μέχρι το 2020». Δείτε περισσότερα