Το πρότυπο ISO 22000 αντικατέστησε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1416 στα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, γνωστών σαν ΣΔΑΤ. Το νέο πρότυπο, έρχεται με μια εντελώς φρέσκια αντίληψη, να εμφυσήσει στις επιχειρήσεις τροφίμων ένα νέο τρόπο ανάλυσης των κινδύνων που απειλούν τα τρόφιμα και τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών. Τονίζεται ο σημαντικός ρόλος της επικοινωνίας (με εσωτερικούς και εξωτερικούς) και η αλληλεπίδραση μεταξύ των ποικίλων φορέων της εφοδιαστικής αλυσίδας, που ανήκει κάθε επιχείρηση. Ο προτεινόμενος τρόπος διαχείρισης, μπορεί να οδηγήσει την επιχείρηση να διασφαλίζει ασφαλή τρόφιμα, με παράλληλη αύξηση της αποτελεσματικότητας (κερδοφορίας), φθάνει να εφαρμόζεται σωστά. Το κλειδί για την επιτυχή εφαρμογή, είναι η ορθολογική διαχείριση των απαιτούμενων πόρων, δηλαδή να γίνει σωστή ιεράρχηση των αναγκών και να διατεθούν οι πόροι κατά προτεραιότητα αναγκών. Δείτε περισσότερα.

Η Cryologic είναι εξειδικευμένη στο σχεδιασμό συστημάτων ISO 22000 για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών «ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας» (ψυχρούς 3PL). Επικοινωνήστε μαζί μας.