Σύμφωνα με το Κοινοτικό κανονισμό 852/2004, ο οποίος ισχύει στη χώρα μας από 1/1/06, όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων υποχρεούνται στην εφαρμογή συστήματος HACCP. Σαν επιχειρήσεις τροφίμων νοούνται οι άμεσα ή έμμεσα ενασχολούμενες με αυτά, όπως η παραγωγή ζωοτροφών, συγκομιδής, παραγωγής γεωργικών προϊόντων, παραγωγής συστατικών μεταποίησης, λιανικής πώλησης, διάθεσης τροφίμων, τροφοδοσίας, υπηρεσιών καθαρισμού και απολύμανσης, μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής τροφίμων. Σημειώνεται, ότι επί του παρόντος, εξαιρούνται οι επιχειρήσεις του επιπέδου της πρωτογενούς παραγωγής. Δείτε περισσότερα.

Η Cryologic ασχολείται με το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την εκπαίδευση συστημάτων HACCP για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Επικοινωνήστε μαζί μας