Το Γερμανικό Υπουργείο για το περιβάλλον ενεργοποίησε στο Internet μια σελίδα – Βάση Δεδομένων, γύρω από το θέμα της Νομοθεσίας που είναι σχετική με τη παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (πατήστε εδώ).

Οι πληροφορίες αυτές επιτρέπουν τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως πολιτικοί φορείς, Διοίκηση, Οργανισμοί, Επιχειρήσεις και Επιστημονικοί φορείς, να αποκτήσουν πρόσβαση στις βασικές νομοθετικές απαιτήσεις για τη διάθεση του ηλεκτρικού ρεύματος που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές στα 25 κράτη – μέλη. Περιλαμβάνει με λεπτομέρεια τους κανονισμούς, σχετικά με επί μέρους τεχνολογίες, όπως η ανάκτηση ενέργειας από άνεμο, ήλιο, γεωθερμία, βιομάζα και υδατόπτωση. Η πρόσβαση στη Τράπεζα Δεδομένων, που είναι μοναδική στην Ευρώπη, είναι δωρεάν. Οι αναγνώστες θα αποκτήσουν μια γρήγορη και ουσιαστική ενημέρωση σε αυτά τα περίπλοκα θέματα.

Οι πληροφόρηση διαχωρίζεται για κάθε μια από τις 25 χώρες. Υπάρχουν δυο υποενότητες, μια για τη διάθεση του ρεύματος και μια για τη πρόσβαση στο δίκτυο. Κάθε υποενότητα διαχωρίζεται σε τρία επίπεδα : Ανασκόπηση της Νομοθεσίας, ανασκόπηση μεθόδων διάθεσης και ανασκόπηση μεθόδων πρόσβασης στο δίκτυο. Τέλος, δίνονται λεπτομέρειες για τους κανονισμούς συνδεσμολογίας στα Εθνικά δίκτυα. Η ανίχνευση στη σελίδα μπορεί να γίνει κατά θεματική ενότητα ή κατά χώρα.

ΠΗΓΗ : ECSLA NEWSLETTER 10/08