Το 2000, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβαλε σε εφαρμογή το κανονισμό 2037/2000, για την εφαρμογή του πρωτόκολλου του Μόντρεαλ. Ο κανονισμός αυτός θεσπίζει κριτήρια για τη παραγωγή, εμπορία, χρήση και ανάκτηση των ουσιών που βλάπτουν το όζον, γνωστών σαν ODS (Ozone Depleting Substances). Σχετικά με τη ψύξη και το κλιματισμό, οι κυριότερες ουσίες ODS είναι οι υδροχλωροφθοράνθρακες, γνωστοί σαν HCFCs, με κυριότερο εκπρόσωπο το R-22. Στις 1/8/2008, η ΕΕ παρουσίασε μια πρόταση, η οποία συμπληρώνει και τροποποιεί τον 2037. Σύμφωνα με αυτή, η κατάργηση των ουσιών ODS γίνεται προοδευτικά, ενώ οι σημαντικές ημερομηνίες είναι το 2010 και το 2015 : Στις 1/1/2010 καταργείται η παραγωγή των «παρθένων» υδροχλωροφθορανθράκων, ενώ στις 1/1/2015 καταργείται η προμήθεια και διακίνηση κάθε μορφής υδροχλωροφθορανθράκων. Μεταξύ 2010 και 2015, οι χρήστες HCFCs θα μπορούν να προμηθεύονται ανακτώμενες ή ανακυκλωμένες ουσίες, που κατά κύριο λόγο προέρχονται από εγκαταστάσεις που εκσυγχρονίζονται.

Είναι σαφές, ότι μετά το 2015, οι χρήστες πρέπει να βρουν εναλλακτικές λύσεις, ενώ μεταξύ 2010 και 2015 προβλέπονται έντονες δυσκολίες για τη κάλυψη της ζήτησης. Πρόσφατα, δυο οργανισμοί που εκπροσωπούν μεγάλους κλάδους της Ψύξης, η ECSLA και η EURAMMON, υπέβαλλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια κοινή αναφορά, με την οποία προτρέπουν τους νομοθέτες της Κοινότητας να απομακρύνουν τα κανονιστικά φράγματα για τη χρήση των φυσικών ψυκτικών αερίων και να υποστηρίξουν ένα κατευθείαν άλμα, από τις ουσίες ODS σε φυσικές ουσίες, όπως η αμμωνία (NH3), το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και οι υδρογονάνθρακες (HCs). Τα αέρια αυτά προσφέρουν ιδεώδη λύση αντικατάστασης, εν όψει της κατάργησης των HCFCs, αλλά ακόμα δεν έχουν τη κατάλληλη πολιτική υποστήριξη, ώστε να αξιοποιηθεί το πλήρες δυναμικό τους. Αυτό το μήνυμα είναι η κεντρική θέση της αναφοράς ECSLAEURAMMON, που υποβλήθηκε το Νοέμβριο του 2008. Εκπροσωπώντας ένα πολύ μεγάλο αριθμό ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων, οι οργανισμοί αυτοί επιμένουν σε καθιέρωση θεσμικών μέτρων, που να επιτρέψουν την έγκαιρη στροφή στα φυσικά ψυκτικά αέρια, με πρωταρχικό γνώμονα τη προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση πόρων. Ένα ακόμα θέμα, που υποστηρίζει η αναφορά, είναι ότι δεν είναι ορθολογική η αντικατάσταση των HCFCs με τα HFCs (F-Gases), λόγω της αρνητικής επίδρασης των τελευταίων στο φαινόμενο του θερμοκηπίου (Global Warming PotentialGWP). Το 2011, τα αέρια αυτά θα ανασκοπηθούν από τη Κοινότητα και είναι πολύ πιθανό να ακολουθήσουν τη μοίρα των ουσιών ODS, δηλαδή προοδευτική κατάργηση[1]. Σύμφωνα με τα λόγια της κας Χριστιάννας Παπαζαχαρίου, Γραμματέα της ECSLA, «αν η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Ψύξης έχει κάποιο ρόλο να παίξει στη δύσκολη εξίσωση για τη προστασία του κλίματος, αναμφίβολα η διεύρυνση της χρήσης των φυσικών ψυκτικών αερίων αποτελεί μέρος της λύσης».

Η ECSLA και EURAMMON ειδικότερα ζητούν από τους νομοθέτες της Κοινότητας, με την ευκαιρία της εφαρμογής του κανονισμού κατάργησης των ουσιών ODS, να απομακρύνουν τα κανονιστικά εμπόδια που υπάρχουν σε πολλές χώρες της ΕΕ για τη χρήση των φυσικών αερίων. Εφόσον το 2015 θα απαγορευτούν πλήρως οι HCFCs, οι χρήστες πρέπει από τώρα να ξεκινήσουν το σχεδιασμό σωστών εναλλακτικών λύσεων. Ένα ξεκάθαρο όραμα από τους πολιτικούς της Κοινότητας, που θα πριμοδοτεί τα φυσικά αέρια, θα ενθαρρύνει τους επιχειρηματίες να ξεκινήσουν τις σωστές επενδύσεις για νέες εγκαταστάσεις. Επί του παρόντος, η έλλειψη ενημέρωσης, εναρμονισμού και καθοδήγησης, αποτρέπει τη κατεύθυνση προς τη χρήση αμμωνίας, διοξειδίου ή υδρογονανθράκων. Επιπρόσθετα, οι ξαφνικές αλλαγές επίσπευσης που έγιναν στο χρονοδιάγραμμα κατάργησης των HCFCs, θα εξωθήσει τους χρήστες να σκεφτούν «βραχυπρόθεσμα» και να επιλέξουν την «εύκολη» λύση των HCFs, που όπως αναφέρθηκε έχουν μεγάλο δυναμικό παγκόσμιας θέρμανσης και σύντομα θα περιοριστούν.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα βασικά χαρακτηριστικά των φυσικών ψυκτικών αερίων και τις διαφοροποιήσεις στις σχετικές Εθνικές Νομοθεσίες.

ΠΗΓΕΣ :

· www.R744.com

· Άρθρο Χριστιάννας Παπαζαχαρίου, Γραμματέα ECSLA, στο περιοδικό Consulting Engineer, τεύχος Νοεμβρίου 2008.[1] Σε κάποιες χώρες, όπως η Δανία, τα F-Gases τελούν ήδη υπό περιορισμό