Σε κοινή έρευνα που έγινε από το Πανεπιστήμιο “CATHOLIC UNIVERSITY OF LEUVEN” και τον Οργανισμό “EUROPEAN SYNCHROTRON RADIATION FACILITY (ESRF)”, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν μικροσκοπικές δίοδοι στων ιστό των μήλων και των αχλαδιών, που τους επιτρέπουν να «αναπνέουν». Η ανακάλυψη αυτή, που έγινε για πρώτη φορά και επαλήθευσε προγενέστερες υποθέσεις, ρίχνει φως στο τρόπο που υποβαθμίζονται τα φρούτα μετά τη συγκομιδή. Οι δίοδοι στους ιστούς εμφανίζονται σαν κοιλότητες με ακανόνιστα σχήματα, μεταξύ των κυττάρων των μήλων, ενώ στα αχλάδια σαν μικροσκοπικά κανάλια που διασύνδεουν τα κύτταρα. Οι τρισδιάστατες εικόνες των φρούτων δείχνουν τον τρόπο και το ρυθμό που γίνεται η εναλλαγή των αερίων και η οξυγόνωση, καθώς και πότε αρχίζουν να νεκρώνονται τα κύτταρα και αρχίζει το «καφέτιασμα» (browning). H ομάδα του Πανεπιστημίου του Leuven (Βέλγιο) χρησιμοποίησε τον εξοπλισμό της ESRF (Γαλλία) για τρισδιάστατη τομογραφική εικονογράφηση, σε ακρίβεια 1/1000 του χιλιοστού.

Δεν έχει γίνει ακόμα σαφές πως σχηματίζονται οι δίοδοι του αέρα στον ιστό των φρούτων και γιατί είναι διαφορετικές στα μήλα και στα αχλάδια. Τα αποτελέσματα της έρευνας όμως βοηθούν στην εξήγηση, γιατί τα αχλάδια είναι πολύ πιο ευαίσθητα στην αποθήκευση : Τα μικροκανάλια είναι τόσο μικρά, ώστε η παροχή οξυγόνου προς το εσωτερικό του φρούτου είναι περιορισμένη.

ΠΗΓΕΣ :

International Institute of Refrigeration Newsletter No 36

http://www.esrf.eu/news/general/fruit