ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η Υπηρεσία Αγροτικών Ερευνών (ARS) του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ ανέπτυξε ένα μικροσκοπικό αισθητήριο, σε συνεργασία με Πανεπιστημιακούς. Το αισθητήριο αυτό έχει διατάσεις δισεκατομμυριοστών του μέτρου (10 – 100 φορές λεπτότερο από μια ανθρώπινη τρίχα) και έχει την ικανότητα να ανιχνεύει το παθογόνο μικρόβιο της Σαλμονέλας, ενώ υπάρχει προοπτική για δυνατότητα ανίχνευσης και άλλων παθογόνων.

Η έρευνα αυτή εντάσσεται στα πλαίσια της Νανοτεχνολογίας, που είναι μια νέα Επιστήμη και ασχολείται με τις ιδιότητες των υλικών σε επίπεδο μορίου ή ακόμα και ατόμου. Η επιστήμη της Νανοτεχνολογίας έχει ήδη κάνει μεγάλες προόδους στις «έξυπνες» συσκευασίες των τροφίμων, ενώ η πρόσφατη ανακάλυψη υπόσχεται νέες προοπτικές στην Ασφάλεια των Τροφίμων, μέσω των «βιοαισθητήρων». Υπάρχουν πολλά παραδείγματα βιοαισθητήρων στη Φύση, όπως στα έντομα και στα ψάρια, όπου ανιχνεύονται τα ετερόφυλα έντομα και δονήσεις στο νερό.

Οι βιοαισθητήρες αναμένεται ότι θα προσφέρουν μεγάλα οφέλη, όσον αφορά τα ασφαλή τρόφιμα. Σημειώνεται ότι η σαλμονέλα προκαλεί την ασθένεια «σαλμονέλωση», που χαρακτηρίζεται από ναυτία, εμετούς, διάρροια και καμιά φορά θάνατο.

Η ανακάλυψη βασίστηκε στην έρευνα του Μηχανικού Bosoon Park, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Γεωργίας

ΠΗΓΕΣ : COLDCONNECTION 17-12-08, http://www.ars.usda.gov


Photo: Large Salmonella colony in a petri dish. Link to photo informationΗ εικόνα δείχνει μια μεγάλη αποικία Σαλμονέλας, που αναπτύχθηκε ταχύτατα (διάμετρος 62
mm σε 16 ώρες) και επιμόλυνε αυγά, όταν μεταδόθηκε στα πουλιά με ένεση.