ΨΥΞΗ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑ

Η τεχνολογία παραγωγής ψύξης και θέρμανσης με ατμοσφαιρικό αέρα είναι πολύ παλιά : Από τις αρχές του 20ου αιώνα, υπήρχαν σε χρήση «μηχανές ψυχρού αέρα» σε πλοία και στη παραγωγή και πώληση τροφίμων. Οι μηχανές αυτές προσέφεραν ψύξη για τη διατήρηση των τροφίμων. Αργότερα όμως, όταν αναπτύχθηκε η τεχνολογία του κύκλου «συμπίεσης – εκτόνωσης» (vapor compression cycle), αρχικά με φυσικά ψυκτικά αέρια (αιθυλικός αιθέρας, διοξείδιο του θείου, αμμωνία) και αργότερα με τεχνητά (χλωροφθοράνθρακες), εκτοπίστηκε η χρήση του αέρα, εκτός από το κλιματισμό των αεροσκαφών. Σήμερα όμως, υπάρχουν σημαντικά θέματα προστασίας περιβάλλοντος (καταστροφή της στοιβάδας του όζοντος, φαινόμενο της παγκόσμιας θέρμανσης), που επιβάλουν τη κατάργηση των τεχνητών ψυκτικών αερίων (υδροχλωροφθοράνθρακες, υδροφθοράνθρακες) και την επιστροφή στα φυσικά ψυκτικά αέρια. Ο αέρας συγκαταλέγεται σε αυτές τις λύσεις, έχει δε το πρόσθετο πλεονέκτημα, ότι ο ψυκτικός κύκλος του αέρα, εκτός από ψύξη, μπορεί να προσφέρει και θέρμανση. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον στη βιομηχανία τροφίμων, όπου υπάρχουν πολλές θερμικές διεργασίες, παράλληλα με τις απαιτήσεις για Ψύξη. 

Σύμφωνα με εργασίες του Πανεπιστημίου του Bristol, προβλέπεται ότι τα συστήματα κύκλου αέρα που παρέχουν συγχρόνως θέρμανση και ψύξη, καταναλώνουν 5 ως 15% λιγότερη ενέργεια και προκαλούν 7% λιγότερη έκλυση διοξειδίου, σε σχέση με συμβατικούς λέβητες και ψύκτες, που λειτουργούν ξεχωριστά για θέρμανση / ψύξη αντίστοιχα σε παρόμοιες συνθήκες. Οι πιο ιδανικές εγκαταστασεις είναι Νοσοκομεία και ξενοδοχεία, όπου είναι δεδομένη η παράλληλη ανάγκη για θέρμανση και ψύξη. Δείτε περισσότερα.