ΟΙ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ–ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τα τελευταία χρόνια, το κόστος της ενέργειας αυξάνει συνέχεια. Επίσης, θέματα προστασίας περιβάλλοντος, επιβάλλουν την εξαφάνιση κάθε είδους σπατάλης ενέργειας. Όσον αφορά τη κατανάλωση ενέργειας για τη ψύξη, στις καταψύξεις είναι καθιερωμένη (και Νομοθετικά) η θερμοκρασία των -18ο C. Στη θερμοκρασία αυτή, έχει αποδειχθεί ότι αναστέλλεται η δράση των μικροοργανισμών, μειώνεται κατά πολύ η δράση των ενζύμων ή ακόμα και μειώνεται σημαντικά το μικροβιακό φορτίο, λόγω θανάτωσης κάποιων βακτηριδίων. Το ερώτημα που προκύπτει από πολλούς φορείς ψύξης, είναι αν η θερμοκρασία των -18ο C, αποτελεί το βέλτιστο σημείο, όταν κανείς ζυγίζει τα οφέλη και το κόστος σε αυτό το επίπεδο της θερμοκρασίας. Προφανώς, η άνοδος της θερμοκρασίας, είναι εις βάρος της ποιότητας. Ο προβληματισμός έγκειται, αν το οικονομικό κόστος που προκύπτει από πτώση της ποιότητας (βράχυνση του χρόνου ζωής) από μεγαλύτερη θερμοκρασία (π.χ. -15ο C), είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από το όφελος (εξοικονόμηση), λόγω μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης. Η απάντηση δεν είναι απλή και μονοσήμαντη, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, βασικότεροι των οποίων είναι η κατηγορία του τροφίμου και ο προβλεπόμενος κύκλος ζωής.     Δείτε περισσότερα.