ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΛΙΚΑ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ;

24-3-2009

Ο πλανήτης αντιμετωπίζει σήμερα σοβαρό πρόβλημα, λόγω του φαινομένου της παγκόσμιας θέρμανσης, που οφείλεται στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2), από τις καύσεις των συμβατικών καυσίμων (κάρβουνο, πετρέλαιο, φωταέριο), για τη παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και τη κίνηση οχημάτων και άλλων μηχανών. Η συγκέντρωση του CO2 στην ατμόσφαιρα μετράται σε ppm (parts per million). Τα επίπεδα πριν τη Βιομηχανική επανάσταση ήταν 280 ppm. Τα επίπεδα το 2006 ήταν 386 ppm. Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, το ανώτερο όριο, για να μη συμβούν μη αναστρέψιμες μεταβολές στο περιβάλλον, είναι τα 450 ppm. Οι επιστήμονες τονίζουν, ότι για να "σωθεί" το περιβάλλον, πρέπει οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2050 να μειωθούν κατά 80% σε σχέση με τις σημερινές, ώστε να "καταφέρουμε" να διατηρήσουμε τη συγγκέντρωση στο οριακό επίπεδο των 450 ppm. Μπορούμε όμως να τα καταφέρουμε, με τις σημερινές τεχνολογίες εναλλακτικών πηγών ενέργειας που διαθέτουμε ;  Δείτε περισσότερα