ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗ CRYOLOGIC

Ζούμε στην εποχή της γνώσης και της πληροφορίας. Η Εκπαίδευση / επιμόρφωση του προσωπικού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη προκοπή, αλλά και για την επιβίωση των επιχειρήσεων, ειδικά στη περίοδο της κρίσης που περνάμε. Η χρήση των πόρων, με το καλύτερο δυνατό τρόπο και η θωράκιση της κερδοφορίας κάθε οργανισμού, πηγάζουν από τη γνώση των ανθρώπων που τους διαχειρίζονται. Η Cryologic, στα πλαίσια της εξειδικευμένης εκπαίδευσης για τους διαχειριστές ψυκτικών αποθηκών (εταιρείες τροφίμων, φαρμάκων, καλλυντικών, 3PL, ψυχρών μεταφορών), διοργανώνει εξειδικευμένους κύκλους εκπαίδευσης για στελέχη και απλούς εργαζόμενους, με πρωτοποριακές μεθόδους (συμμετοχική διδασκαλία, case studies, ομαδικές ασκήσεις, επισκέψεις σε εγκαταστάσεις), γύρω από θέματα, όπως :

1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΨΥΧΡΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΨΥΞΗΣ ΓΙΑ MANAGERS

3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΨΥΧΡΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

4. ΑΡΧΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΨΥΞΗ

5. ΤΟ ISO 22000 ΣΤΗ ΨΥΧΡΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3PL

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Επικοινωνήστε μαζί μας, αν έχετε κάποιο ενδιαφέρον για την ως άνω εκπαίδευση ή κάτι ανάλογο, που να ταιριάζει στις ιδιαιτερότητές σας.