ΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Τα βιοκαύσιμα αποτελούν μια υπόσχεση για «καθαρότερη» ατμόσφαιρα. Είναι γνωστές οι αρνητικές επιπτώσεις που έχουν στο φαινόμενο της παγκόσμιας θέρμανσης τα συμβατικά καύσιμα (εκπομπές CO2) και ήδη, όλη η ανθρωπότητα εργάζεται για να βρει εναλλακτικά καύσιμα.

Τα βιοκαύσιμα προέρχονται από φυτική ύλη (κυτταρίνη) και έχουν το πλεονέκτημα, ότι κατά τη καύση τους εκπέμπουν πολύ μικρότερες ποσότητες αερίων
(κύρια CO
2) που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Το πιο γνωστό βιοκαύσιμο είναι η Αιθανόλη, η οποία παράγεται κατά 90% σε ΗΠΑ και Βραζιλία, με βασικές πρώτες ύλες το καλαμπόκι και το ζαχαροκάλαμο. Η Αιθανόλη ήδη έχει ευρεία χρήση, αφού στις ΗΠΑ αναμιγνύεται κατά 10% με συμβατική βενζίνη και χρησιμοποιείται στα συμβατικά αυτοκίνητα. Δείτε περισσότερα.