Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΛΛΕΙΜΑ ΚΑΙ Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ

Ενώ βρισκόμαστε ακόμα στην επιρροή της οικονομικής κρίσης, ακούμε καθημερινά οικονομικές ορολογίες, όπως το Δημόσιο Έλλειμμα (κοινό δυστυχώς χαρακτηριστικό για τις περισσότερες κυβερνήσεις) και την επιρροή του στο πληθωρισμό και κατ΄ επέκταση στην Οικονομία γενικότερα. Τι είναι όμως ακριβώς το Δημόσιο Έλλειμμα και πως επηρεάζει το Πληθωρισμό ; Τι μέτρα παίρνουν οι Κυβερνήσεις για να αντιμετωπίζουν τα Δημόσια Ελλείμματα, τις Οικονομικές Υφέσεις και να συγκρατούν το πληθωρισμό ; Δείτε περισσότερα.

Η σελίδα αυτή, κάτω από το λογότυπο «Ψυχρή Λογική», έχει σκοπό να βοηθάει στην ενημέρωση, όχι μόνο όσους ασχολούνται με τη Ψύξη και το Κλιματισμό, αλλά και ένα ευρύτερο κοινό που προβληματίζεται για τις παγκόσμιες εξελίξεις.