ΤΟ ΚΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Οι πρόσφατες πυρκαγιές, που κατέστρεψαν τα υπόλοιπα δάση της Αττικής, θα προκαλέσουν σοβαρότατες επιπτώσεις στο περιβάλλον, που λίγοι γνωρίζουν. Τα δάση παίζουν σημαντικότατο ρόλο στη προστασία του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα στο φαινόμενο της παγκόσμιας θέρμανσης. Το θέμα της προστασίας των δασών αντιμετωπίζεται στο πρωτόκολλο του Κιότο (κίνητρα για αναδασώσεις), καθώς επίσης αναμένεται να απασχολήσει τους συνέδρους της συνάντησης της Κοπεγχάγης για τη παγκόσμια θέρμανση που θα γίνει τον επόμενο Δεκέμβρη. Πράγματι, τα δάση αποτελούν την εναλλακτική και μάλιστα πολλαπλά αποδοτικότερη και επωφελέστερη λύση στη μείωση των ρύπων από αέρια θερμοκηπίου: Απομακρύνουν το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) από την ατμόσφαιρα και το αποθηκεύουν. Κατά τη διεργασία της φωτοσύνθεσης, τα φυτά αφαιρούν CO2 από την ατμόσφαιρα, εκπέμπουν οξυγόνο και αποθηκεύουν άνθρακα. Έτσι, οι αναδασώσεις μειώνουν τα αέρια του θερμοκηπίου, ενώ η εκδασώσεις (κοπές – πυρκαγιές) κάνουν τα πράγματα χειρότερα. Οι εκδασώσεις μάλιστα μέσω πυρκαγιών κάνουν διπλό κακό : Πρώτον μειώνουν τα δένδρα που μετατρέπουν το CO2 σε οξυγόνο και δεύτερον o άνθρακας που είναι αποθηκευμένος στο ξύλο μετατρέπεται σε CO2 κατά τη καύση (πυρκαγιά). Κατά τα τελευταία χρόνια, περίπου το 20% της αύξησης των αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα προέρχεται από τις εκδασώσεις. Δείτε περισσότερα.