ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΓΙΑ MANAGERS»

Στις 21-10-09 έγινε στη Λεμεσό της Κύπρου από το κ. Νίκο Χαριτωνίδη η εξειδικευμένη παρουσίαση «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΓΙΑ MANAGERS». Τη παρουσίαση παρακολούθησαν 18 στελέχη διαφόρων εταιρειών τροφίμων και ψυκτικών εγκαταστάσεων. Η εκπαίδευση αυτή είναι ειδικά σχεδιασμένη για άνετη παρακολούθηση, χωρίς απαιτήσεις ειδικών γνώσεων, με συμμετοχή των εκπαιδευομένων σε μελέτες  περιπτώσεων (case studies). Έχει σκοπό να διευκολύνει τα στελέχη που εργάζονται σε Ψυχρές Αποθήκες να κατανοήσουν τις βασικές αρχές λειτουργίας των εγκαταστάσεων Βιομηχανικής και Εμπορικής Ψύξης, ώστε να είναι σε θέση να παίρνουν τις ορθές αποφάσεις, σε θέματα επενδύσεων και λειτουργίας. Επίσης, να κατανοήσουν τον τρόπο που καταναλώνεται η ενέργεια στις εγκαταστάσεις ψύξης και μεθοδολογίες μείωσης αυτού του κόστους, τόσο σε επίπεδο επιλογής εξοπλισμών, όσο και λειτουργικό. Ακόμη, πως εξασφαλίζονται οι βέλτιστες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για τα προϊόντα που τους αφορούν.

Η εκπαίδευση αυτή θα επαναληφθεί στην Αθήνα, στις 2-12-09.
Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, πατήστε εδώ.

Δείτε επίσης πληροφορίες για τα σεμινάρια "
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΨΥΞΗ" και "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΨΥΧΡΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ", που θα γίνουν εντός Δεκεμβρίου 2009.  Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις, επικοινωνήστε με info@cryologic.gr.