ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΨΥΚΤΙΚΑ ΡΕΥΣΤΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

1-11-2009

Στις 19 – 20 Οκτωβρίου έγινε στις Βρυξέλλες το Διεθνές Συνέδριο «Atmosphere 2009» για τα φυσικά ψυκτικά ρευστά, όπου συναντήθηκαν και είπαν τις απόψεις τους οι ειδικοί στα τεχνικά, οικονομικά και πολιτικά θέματα γύρω από τη χρήση και τη προοπτική των φυσικών ψυκτικών αερίων, που κυρίως είναι η Αμμωνία (NH3), το Διοξείδιο του Άνθρακα (CO2) και οι υδρογονάνθρακες (HC). Το συνέδριο αυτό αποτελεί ένα απολογισμό της συμβολής των ψυκτικών ρευστών στη προστασία του περιβάλλοντος στη «μετά Κιότο» εποχή και ένα σημαντικό βοήθημα για τις συζητήσεις της Κοπεγχάγης το Δεκέμβριο. Στο συνέδριο ανασκοπήθηκαν :

· Οι πολιτικές αποφάσεις γύρω από τη χρήση των φυσικών ρευστών και τρόποι για να ενθαρρύνεται η χρήση τους μέσα από τη Νομοθεσία.

· «Εργαστήρια» φυσικών ψυκτικών ρευστών. Για το καθένα από τα τρία βασικά ρευστά, παρουσιάστηκαν λεπτομέρειες γύρω από θέματα τεχνικά, ασφάλειας, λειτουργίας και απόδοσης μέσα από μελέτες περίπτωσης.

· Απόψεις των επενδυτών, όσον αφορά οικονομικές ευκαιρίες για ευρύτερη χρήση φυσικών ψυκτικών ρευστών.

· Πρόταση δράσης για τη προώθηση των φυσικών ρευστών στο συνέδριο της Κοπεγχάγης, με σχετική ένταξη στα κύρια θέματα της ατζέντας για τη παγκόσμια πολιτική περιβάλλοντος.

· Η σύνταξη ενός «manual» για το CO2, γύρω από την ασφαλή λειτουργία συστημάτων διοξειδίου (project NARECO2).

Ένα από τα πιο βασικά συμπεράσματα του συνεδρίου, ήταν ότι η αμμωνία κατέχει τη πρώτη θέση στα συστήματα Βιομηχανικής Ψύξης, αλλά η χρήση της έχει πλέον διαδοθεί και στα υπόλοιπα συστήματα ψύξης – κλιματισμού.  Δείτε περισσότερα.