ΟΙ «ΠΡΟΦΗΤΕΣ» ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

12-12-2009

Η πρόοδος στη τεχνολογία των πληροφοριών επιτρέπει στις επιχειρήσεις να απαλείψουν όλες τις μη αποδοτικές διεργασίες και τις τριβές από τις Αγορές τους και τις επιχειρηματικές τους λειτουργίες. Αυτό οδηγεί σε ένα «επίπεδο κόσμο», όπου πέφτουν τα τείχη και οριζοντιοποιούνται οι ιεραρχίες, όπου ο καθένας έχει τη δυνατότητα να συνδέεται, να συνεργάζεται, να κάνει upload και download ότι επιθυμεί και φαντάζεται. Ένας επίπεδος και χωρίς τριβές όμως κόσμος είναι ευλογία ή κατάρα ; Μπορεί να είναι καλός για παγκόσμιες επιχειρήσεις. Ή μπορεί, όπως πίστευε ο Marx, να προοιωνίζει προλεταριακή επανάσταση. Επίσης, μπορεί να τοποθετεί απειλές σε θεσμούς και κοινότητες, που σήμερα μας στηρίζουν. Από τις καταβολές του καπιταλισμού, οι άνθρωποι οραματίστηκαν τον κόσμο σαν μια τέλεια αγορά, απαλλαγμένη από προστατευτισμούς, νομικούς περιορισμούς, διαφορές γλώσσας και κουλτούρας ή ιδεολογικές αποκλίσεις. Αυτή όμως η αντίληψη έρχεται σε αντίθεση με τον κόσμο, όπως πραγματικά είναι : Πλήρης τριβών και σπατάλης. Πολλά όμως από αυτά τα εμπόδια αποτελούν θεσμούς, ήθη, έθιμα και παραδόσεις, που οι άνθρωποι τηρούν σχολαστικά, διότι αντικατοπτρίζουν αξίες εκτός αγοράς, όπως η κοινωνική συνοχή, η θρησκεία και η εθνική υπερηφάνεια. Αυτός ο προβληματισμός έχει προκύψει από την αρχή της καπιταλιστικής εποχής, δηλαδή ποιες πηγές σπατάλης πρέπει να απαλειφθούν και ποιες να διατηρηθούν, ως πηγές ανθρώπινης ταυτότητας και οντότητας. Μερικές «πηγές σπατάλης» αξίζει να τις διατηρήσουμε και να τις προστατεύσουμε, ακόμα και υπό καθεστώς πίεσης της παγκόσμιας οικονομίας και της «επιπεδοποίησης» του κόσμου. Δείτε περισσότερα.