ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕΤΑ ΤΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ R-22 ΚΑΙ R-502 ;

 

10-2-2010

Η καταστροφή της στοιβάδας του όζοντος συμβάλλει σε μείζονες αρνητικές κλιματικές αλλαγές στο πλανήτη μας. Το φαινόμενο αυτό έγινε αντιληπτό πριν 30 περίπου χρόνια και οδήγησε στη λήψη μέτρων για τη κατάργηση των ουσιών που συμβάλλουν σε αυτό. Από τις βασικότερες ουσίες που καταστρέφουν το όζον, είναι τα συνθετικά ψυκτικά αέρια (αλογονάνθρακες), που περιέχουν άτομο χλωρίου (
Cl) στο μόριό τους. Oι υδροχλωροφθοράνθρακες βρίσκονται ακόμα σε ευρεία εφαρμογή, με πιεστικό όμως χρονοδιάγραμμα κατάργησης :  Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ και το σχετικό Κοινοτικό κανονισμό 2037 / 2000 για τις ουσίες που βλάπτουν τη στοιβάδα του όζοντος, στις 1/1/2010 καταργείται η παραγωγή, πώληση και χρήση  παρθένων υδροχλωροφθορανθράκων (HCFCs), κυριότεροι εκπρόσωποι των οποίων στη βιομηχανική ψύξη και κλιματισμό είναι τα R-22 και R-502. Τα συστήματα που λειτουργούν με αυτά τα αέρια, μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν μέχρι 1/1/2015, χρησιμοποιώντας όμως μόνο ανακτώμενες - ανακυκλούμενες ποσότητες αυτών των αερίων, που προέρχονται από συστήματα που εκσυγχρονίζονται με αέρια «νέου τύπου» ή φυσικά αέρια. Τι  επιλογές έχουν οι χρήστες ψυκτικών εγκαταστάσεων που λειτουργούν με  R-22  ή  R-502 ; 
Δείτε περισσότερα : ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕΤΑ ΤΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ R-22 ΚΑΙ R-502 ;.pdf