ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Νίκος Χαριτωνίδης, Πολιτικός Μηχ/κός ΕΜΠ, M.Eng Univ. Of Sheffield, Πρόεδρος ΔΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ food logistics, Διευθυντής Cryologic Εκπαιδευτική – Συμβουλευτική, Πρόεδρος ΔΣ Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους.

 

29-6-10

Η Ψυκτική Αλυσίδα παίζει σήμερα πολύ σημαντικό ρόλο στη παγκόσμια οικονομία. Είναι γεγονός, ότι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό τροφίμων (συχνά μεγαλύτερο του 30%), στις αναπτυσσόμενες χώρες, χάνεται λόγω έλλειψης ψύξης. Για παράδειγμα, το 2006, η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων με απαίτηση ψύξης ανήλθε στους 450 εκατομμύρια τόνους. Από αυτά, ένα σημαντικό ποσοστό αλλοιώθηκαν και απορρίφθηκαν λόγω ανεπαρκούς ψυκτικής αλυσίδας. Οι ανεπτυγμένες χώρες εξάγουν σημαντικό ποσοστό από τα τρόφιμα που παράγουν. Μπορούμε να χωρίσουμε τις εξαγωγές σε 7 βασικές κατηγορίες, οι οποίες χαρακτηρίζουν και τον τρόπο μεταφοράς τους :

1.    Κρέατα και παράγωγα κρέατος

2.    Ψάρια και παράγωγα ψαριού

3.    Γαλακτοκομικά – αυγά

4.    Φρούτα και λαχανικά ήπιων κλιμάτων

5.    Εσπεριδοειδή

6.    Μπανάνες

7.    Εξωτικά φρούτα και λαχανικά

Πρέπει να γνωρίζουμε, ότι ορισμένα από τα προιόντα αυτά είναι «ζωντανά»  (κατηγορίες 4 – 7), σε αντίθεση με τα «νεκρά» (κατηγορίες 1 – 3). Τα «ζωντανά» προιόντα απαιτούν ιδιαίτερη μεταχείριση κατά την αποθήκευση – μεταφορά. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη μεταφορά πρέπει τα προιόντα να προστατεύονται από μεταβολές θερμοκρασίας, με τη χρήση κατάλληλων εξοπλισμών και διαδικασιών, που απαρτίζουν αυτό που ξέρουμε σαν «ψυκτική αλυσίδα». Δείτε περισσότερα στην ενότητα "Ελεύθερα Άρθρα" :  ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.pdf