ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

30-7-10

Η οικονομική απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας των φρούτων και λαχανικών εξαρτάται από την ορθή εφαρμογή των κανόνων συντήρησης και μεταφοράς. Είναι γεγονός, ότι στις αναδυόμενες οικονομίες, όπου οι κανόνες αυτοί δεν εφαρμόζονται σωστά, για λόγους έλλειψης γνώσεων και υποδομών, συχνά ένα ποσοστό της τάξης του 30% των προϊόντων αυτών αλλοιώνεται, με αποτέλεσμα μεγάλες οικονομικές ζημιές. Ποια είναι όμως τα μυστικά, που εξασφαλίζουν ποιότητα και μακροβιότητα στα ευαίσθητα αυτά προϊόντα ; Σήμερα, περισσότερο παρά ποτέ, είναι απαραίτητες οι γνώσεις αυτές, ώστε στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης οι επιχειρήσεις να μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητά τους, διατηρώντας άριστη ποιότητα και χαμηλά κοστολόγια, ειδικά στα φρούτα και λαχανικά που αποτελούν κατά παράδοση αντικείμενο εξαγωγών στην Ελλάδα.  Για να δείτε περισσότερα για τη θερμοκρασία και υγρασία σε θαλάμους φρούτων και λαχανικών πατήστε ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ.pdf.