ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΨΥΧΡΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - ΤΑΣΕΙΣ

31-8-10

Είναι ευρέως γνωστό, ότι η κατασκευή μιας ψυχρής αποθήκης αποτελεί μια επένδυση πολύ ψηλού κόστους, Σύμφωνα με τους ειδικούς, το κόστος μιας ψυχρής αποθήκης Βιομηχανικής Ψύξης κάποιου ικανού μεγέθους, που ικανοποιεί όλες τις προδιαγραφές, δεν μπορεί να είναι λιγότερο από $ 3.000.000. Είναι φανερό, ότι μια επένδυση τέτοιου κόστους απαιτεί δεξιοτεχνία στους υπολογισμούς των αποδόσεών της (ROI). Οι υπολογισμοί αυτοί απαιτούν ειδικές γνώσεις και πληροφόρηση, τόσο στη φάση κατασκευής (investment cost), όσο και στη φάση λειτουργίας (operation cost). Τέτοιες γνώσεις βοηθούν, εκτός από τους 3PLs, που εκτελούν το κύριο τους αντικείμενο, και τις εταιρείες τροφίμων, που καλούνται να απαντήσουν το ερώτημα αν συμφέρει να κατασκευάσουν τη δική τους ψυχή αποθήκη ή να κάνουν outsourcing μέσω των 3PLs.

Οι κατασκευές ψυχρών αποθηκών σημείωσαν σημαντική κάμψη το τελευταίο χρόνο, λόγω της οικονομικής κρίσης. Σύμφωνα με στοιχεία από την αναφορά 1, στις ΗΠΑ κατά το 2009 τα Ψυγεία Δημόσιας Χρήσης ανήλθαν στα 81.000.000 κμ,, που είναι 16% πάνω από το 2007 και  35% πάνω από το 1999. Δείτε περισσότερα : ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΨΥΧΡΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - ΤΑΣΕΙΣ.pdf