ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΤΗ ΨΥΞΗ

28-9-10

Η ψύξη και ο κλιματισμός καταναλώνουν το 15 – 20% της παγκόσμιας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Μέτρα εξοικονόμησης στα συστήματα αυτά αποτελούν αναμφίβολη απαίτηση, πρώτον για την οικονομική βιωσιμότητα των λειτουργών τους και δεύτερον για τη προστασία έναντι κλιματικών αλλαγών. Η Παγκόσμια Κοινότητα έχει θεσπίσει στόχους για μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, που συνοψίζονται στο 20/20 (μείωση 20% μέχρι το 2020). Η εξοικονόμηση στα συστήματα ψύξης και κλιματισμού απαιτεί ειδικές γνώσεις, που καταλήγουν σε πρακτικά μέτρα.

Η CRYOLOGIC προσπαθεί να προσφέρει εκπαίδευση σε στελέχη και επαγγελματίες, με απλό και πρακτικό τρόπο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις υπόβαθρου. Η έλλειψη χρόνου, κάνει απαραίτητη προϋπόθεση το σχεδιασμό εκπαιδευτικών κύκλων με συντομία, απλότητα και εποπτεία. Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής, σχεδιάσαμε μια αναφορά εξοικονόμησης στη ψύξη, όπου παρουσιάζεται όσο γίνεται απλούστερα, το θεωρητικό υπόβαθρο των μέτρων εξοικονόμησης και μια ανασκόπηση των συστημάτων Βιομηχανικής Ψύξης. Πιστεύουμε ότι η αναφορά αυτή θα βοηθήσει στην ουσιαστική λήψη μέτρων εξοικονόμησης και στη λήψη βασικών αποφάσεων, όπως είναι το είδος του ψυκτικού κυκλώματος, η επιλογή ψυκτικού ρευστού και η επιλογή συμπιεστών. Δείτε εδώ την αναφορά :  ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΤΗ ΨΥΞΗ.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την εξειδικευμένη εκπαίδευση Βιομηχανικής Ψύξης, πατήστε εδώ.