31-10-2010

ΤΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η Ελλάδα διαθέτει αξιόλογη αγροτική παραγωγή και κατά παράδοση εξάγει σημαντικές ποσότητες οπωροκηπευτικών. Τα προϊόντα αυτά έχουν μεγάλη παγκόσμια κατανάλωση, λόγω των θρεπτικών τους συστατικών και της τάσης υγιεινής διατροφής. Ένας παρεμφερής κλάδος, με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης στη χώρα μας, είναι οι έτοιμες σαλάτες. Τα προϊόντα αυτά έχουν συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση (εργαζόμενες γυναίκες), ενώ η μεταποίησή τους έχει μεγάλη προστιθέμενη αξία, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ανάπτυξη). Πρέπει όμως να γνωρίζουμε, ότι τα οπωροκηπευτικά είναι στη κυριολεξία ζωντανά προϊόντα και έχουν τις αυστηρότερες απαιτήσεις στην Εφοδιαστική τους Αλυσίδα, αλλά και ψηλό απαιτούμενο επίπεδο γνώσης στις τεχνικές καλλιέργειας και συγκομιδής. Οι ανάγκες επαγγελματικής επιμόρφωσης, ειδικά επί τόπου στις παραγωγικές περιοχές, είναι επιτακτική ανάγκη.

Μια τέτοια προσπάθεια ξεκίνησε η Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους, με τη διοργάνωση μιας ψηλού επιπέδου διήμερης επιμορφωτικής  εκδήλωσης στις 20 και 21/10 στη Βέροια. Τη πρώτη μέρα έγιναν μια σειρά ειδικές παρουσιάσεις για τεχνικές παραγωγής και εφοδιασμού οπωροκηπευτικών, με ξεχωριστή τη δίωρη παρουσίαση του Καθηγητή ΑΠΘ κ. Σφακιωτάκη, με τίτλο «Μια γενική θεώρηση της Μετασυλλεκτικής Φυσιολογίας & Τεχνολογίας  Νωπών Οπωροκηπευτικών». Στις 21/10 έγιναν επιμορφωτικές επισκέψεις στις τοπικές πρωτοποριακές μονάδες «ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ» και «VENUS» που δραστηριοποιούνται στη παραγωγή, ψυχρή αποθήκευση και μεταποίηση φρούτων.

Ένα πολύ σημαντικό θέμα στην αποθήκευση και μεταφορά των οπωροκηπευτικών, που απασχόλησε το συνέδριο, είναι η επιρροή της εκπομπής του αιθυλενίου (που παράγεται από τα ίδια τα προιόντα) στη ποιότητα αποθήκευσης και μεταφοράς. Η CRYOLOGIC έχει εκδόσει ένα εξειδικευμένο εγχειρίδιο με τίτλο «ΚΑΝΟΝΕΣ ΨΥΧΡΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΓΙΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ». Δείτε επίσης το ελεύθερο άρθρο CRYOLOGIC :    Η ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ.pdf