ΕΓΚΑΥΜΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ (FREEZING BURN)

 

28-2-11

Στη περίοδο της οικονομικής κρίσης, η εφαρμογή ορθών πρακτικών ψυχρής αποθήκευσης είναι απαραίτητη, για εξοικονόμηση από ελαχιστοποίηση των αλλοιώσεων των τροφίμων. Τέτοιες αλλοιώσεις οδηγούν πολύ συχνά σε εμπορική απαξίωση. Η αρχή αυτή ισχύει ακόμα και σε επίπεδο οικογενειακής οικονομίας (το ψυγείο του σπιτιού). Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ο μοναδικός κίνδυνος που διατρέχουν τα τρόφιμα, όταν αποθηκεύονται στο Ψυγείο, είναι η αλλοίωση από μικρόβια που αναπτύσσονται λόγω ανόδου των θερμοκρασιών. Τούτος όμως ο κίνδυνος δεν είναι ο μοναδικός : Υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι, που συναντώνται μάλιστα συχνότερα, οι οποίοι υποβαθμίζουν ποιοτικά τα προϊόντα, χωρίς κατ΄ανάγκη να τα κάνουν επικίνδυνα από μικροβιακή άποψη. Απλά τα καθιστούν "άχρηστα" εμπορικά. Ένας τέτοιος κίνδυνος και μάλλον ο σημαντικότερος είναι το έγκαυμα κατάψυξης (freezing burn). Η αλλοίωση αυτή είναι στην ουσία αφυδάτωση.  Δείτε περισσότερα : ΕΓΚΑΥΜΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ (FREEZING BURN).pdf