ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

 

31-3-11

 Η συνεχής μάχη για μείωση κόστους – διατήρηση ανταγωνιστικότητας στο επίμονο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης, υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να κάνουν συνεχή αναζήτηση για επενδύσεις μεγάλης εσωτερικής απόδοσης – μικρού χρόνου απόσβεσης. Ο φωτισμός των ψυκτικών θαλάμων είναι ένας «πονοκέφαλος» κόστους, δεδομένου ότι αποτελεί ένα σημαντικό ποσοστό του λογαριασμού ρεύματος. Οι διαθέσιμες τεχνικές λύσεις είναι αρκετές και χρειάζεται προσεκτική μελέτη, πριν την οριστική απόφαση. 

Οι ψυκτικοί θάλαμοι, έχουν την ιδιαιτερότητα, σε σχέση με τις απλές αποθήκες, ότι έχουν ανάγκη τεχνητού φωτισμού όλες τις ώρες (δεν υπάρχουν ανοίγματα). Η επιλογή της τεχνολογίας του φωτισμού είναι μια σοβαρή απόφαση σχεδιασμού, δεδομένου ότι έχει σημαντικές επιπτώσεις, τόσο στη κατανάλωση ενέργειας, όσο και στην ασφάλεια και παραγωγικότητα, ειδικά στους χώρους έντονης δραστηριότητας, όπως οι χώροι ετοιμασίας παραγγελιών (
picking areas). Δείτε περισσότερα : ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ.pdf