ΨΥΞΗ ΜΕ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2 / R-744)

 

31-7-11

Η πρόσφατη κατάργηση παραγωγής του R-22 και η συνεχείς νομοθετικές ρυθμίσεις για τον έλεγχο χρήσης και διαρροών όλων των συνθετικών ψυκτικών αερίων, έφερε στο προσκήνιο τα φυσικά ψυκτικά αέρια. Ο σχεδιαστής μιας ψυκτικής εγκατάστασης, δεν μπορεί πλέον να μην εξαντλήσει τις δυνατότητες χρήσης ενός από τα φυσικά ψυκτικά αέρια, τα οποία πράγματι έχουν αξεπέραστα πλεονεκτήματα. Εκτός από την αμμωνία, ένα φυσικό ψυκτικό αέριο, που κερδίζει συνέχεια έδαφος στη Βιομηχανική και Εμπορική Ψύξη, είναι το Διοξείδιο του Άνθρακα ( CO2), το οποίο μπορεί να καλύψει όλες τις εφαρμογές ψύξης, συχνά σε συνδυασμό με την Αμμωνία. Στην Ευρώπη, ήδη υπάρχουν μεγάλες εγκαταστάσεις ψύξης με CO2, ενώ οι χρήστες ακούνε «με συμπάθεια» τις εξελίξεις για αυτό το αέριο, λόγω της έλλειψης πολλών θεμάτων ασφάλειας που έχουν συνδεθεί με την αμμωνία. Δείτε περισσότερα : ΨΥΞΗ ΜΕ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ.pdf