ΤΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ Η ΔΡΑΧΜΗ

 

2-10-11

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις στη ταλαίπωρη χώρα μας, δεν μπορεί να μην αναρωτηθεί κανείς για τα βαθύτερα αίτια του προβλήματος. Ειδικότερα οι νέοι, που δε «πρόλαβαν» τη δραχμή, βρίσκουν δυσκολότερο να κατανοήσουν το μηχανισμό του κοινού νομίσματος και πως αυτό μπορεί να συντείνει στα σημερινά προβλήματα. Οπωσδήποτε το ενιαίο νόμισμα μας προσέφερε σημαντικά οφέλη, όπως χαμηλό πληθωρισμό, χαμηλά επιτόκια δανεισμού (που όμως έφεραν τον υπερδανεισμό και τις φούσκες), ευκολία συνδιαλλαγών με τις υπόλοιπες χώρες της ΟΝΕ και άλλα οφέλη, πολιτικού κυρίως χαρακτήρα. Από οικονομική άποψη όμως βοήθησε την Ελλάδα ; Τα πράγματα δεν είναι και τόσο σαφή και χρειάζεται πολύ σκέψη και όχι δογματισμοί. Οι κατάρες και οι αφορισμοί προς τους πολιτικούς, είναι μεν αναγκαίοι, όχι όμως και ικανοί για να λύσουν το πρόβλημά μας. Το ζητούμενο είναι μια βιώσιμη λύση για το Εθνικό μας μέλλον. Το βέβαιο είναι, ότι η λύση αυτή δεν είναι η συνέχιση του υπέρμετρου δανεισμού. Αλλά ας δούμε μερικά πράγματα από την αρχή, με απλά λόγια, και πάντα από την υποκειμενική μου σκοπιά. Δείτε περισσότερα : ΤΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ Η ΔΡΑΧΜΗ.pdf