ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΓΙΟΡΤΗΣ

28-10-2011

….Keynes’s economics of harmony was both national and international in scope. Full employment at home by means of investment and income redistribution would take pressure off foreign trade, slow down the pace of globalization and ease the social tensions arising from it.

Από το βιβλίο του Robert Skidelsky “Keynes – the return of the master”.