ΚΛΙΜΑΚΟΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CO2 (CASCADE SYSTEMS)

12-11-11

Παρόλα τα οικονομικά μας χάλια και την απογοήτευση, πρέπει να έχουμε το μάτι μας στις εξελίξεις της τεχνολογίας και να βρισκόμαστε σε ετοιμότητα για «το επόμενο βήμα». Η σελίδα αυτή ονομάστηκε «ΨΥΧΡΗ ΛΟΓΙΚΗ», όχι μόνο με την έννοια της ψύξης, αλλά και της αντικειμενικής και ανεπηρέαστης σκοπιάς. Έτσι, μπορεί να βλέπετε σε αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση (Ελεύθερα Άρθρα) τεχνικές εξελίξεις και καινοτομίες που αφορούν τη Βιομηχανική Ψύξη, αλλά και απλές οικονομικές αναλύσεις, κάτω από μια προσπάθεια (ψυχρής) ανάλυσης, μακριά από συναισθηματισμούς, επιρροές από τα ΜΜΕ  και πάντα υπό το πρίσμα της αναζήτησης των πραγματικών αιτίων των προβλημάτων που μαστίζουν τη Χώρα μας.

Στο κλάδο της Βιομηχανικής Ψύξης πρέπει να το πάρουμε απόφαση, ότι το μέλλον ανήκει στα Φυσικά Ψυκτικά Αέρια. Οι τεχνολογίες βελτιώνονται συνεχώς και καλύπτουν όλη τη γκάμα των εφαρμογών, ενώ οι Παγκόσμιες Νομοθεσίες «σπρώχνουν»  συνέχεια προς αυτή τη κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, για συστήματα βαθειάς κατάψυξης, η πιο πρόσφατη εφαρμογή είναι τα κλιμακωτά (cascade) συστήματα διοξειδίου του άνθρακα – αμμωνίας. Τα δυο αυτά θαυμάσια (από άποψη απόδοσης και περιβάλλοντος) φυσικά αέρια συνδυάζονται και συνεργάζονται άριστα, για να μας καλύψουν όλες τις θερμοκρασιακές εφαρμογές. Οι ασχολούμενοι με τη Βιομηχανική Ψύξη πρέπει να «σηκώσουν τα μανίκια» και να εκπαιδευτούν πάνω σε τέτοιου είδους τεχνολογίες. Σύντομα θα αντιμετωπίσουν τη πρόκληση των εφαρμογών και ας «τρέχει» η κρίση. Ας μη ξεχνάμε, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδας είναι η χαμηλή παραγωγικότητα εργασίας και επίσης, ότι το πιο κατάλληλο (και φθηνό) εργαλείο για αύξηση της παραγωγικότητας είναι η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

Δείτε ένα άρθρο για μια εικόνα του τρόπου λειτουργίας των συστημάτων CO2 / NH3 : ΚΛΙΜΑΚΟΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CO2 (CASCADE SYSTEMS).pdf