ΜΕΓΑΛΟ Ή ΜΙΚΡΟ ΚΟΜΜΑ ;
9-6-12

«Τα μεγάλα κόμματα υπάρχουν περισσότερο για να πατρονάρουν παρά για να εφαρμόζουν κανόνες. Ο στόχος τους είναι να συγκεντρώνουν κάτω από την ίδια ομπρέλα ένα μεγάλο αριθμό ετερογενών συμφερόντων, ώστε να πάρουν την εξουσία. Όταν το πετύχουν, προσπαθούν να συμβιβάσουν τα συμφέροντα που τους εξέλεξαν, ώστε να διατηρήσουν τη θέση τους.

Τα μικρά κόμματα εκπροσωπούν κάποια εξειδικευμένη ιδέα και γενικά εκφράζουν τις θέσεις τους με αποφασιστικά και ξεκάθαρα προγράμματα και κανόνες. Ο προορισμός τους δεν είναι να κερδίσουν και να κυβερνήσουν, αλλά να ταράξουν τα νερά, να εκπαιδεύουν, να γεννούν νέες ιδέες και να προσφέρουν ένα στοιχείο δυναμικής στο πολιτικό βίο. Όταν οι απαιτήσεις ενός μικρού κόμματος γίνουν αρκετά δημοφιλείς, υιοθετούνται σε μεγάλο βαθμό από τα μεγάλα κόμματα και το μικρό κόμμα εξαφανίζεται. Τα μικρά κόμματα είναι σαν τις μέλισσες : Μόλις κεντρίσουν, πεθαίνουν».

Richard Hofstadter, «The Age of Reform»,  1955, ελεύθερη μετάφραση Ν. Χαριτωνίδης.