ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ

 18-9-12

 Οι ψυχρές αποθήκες και ειδικά τα Ψυγεία Δημόσιας Χρήσης (ΨΔΧ) αντιμετωπίζουν έντονη μεταβλητότητα, όσον αφορά το εφαρμοζόμενο στην εγκατάσταση θερμικό φορτίο : Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών ενός ΨΔΧ, καθώς και οι έντονα εναλλασσόμενες πληρότητες στη διάρκεια του χρόνου, αναγκάζουν για έντονη μεταβολή της ψυκτικής ισχύος στη διάρκεια του χρόνου. Ένα ΨΔΧ σχεδιάζεται έτσι ώστε η εγκατεστημένη του ψυκτική ισχύς να έχει την ικανότητα να αντιμετωπίσει το μέγιστο αναμενόμενο θερμικό φορτίο κατά τη διάρκεια του χρόνου. Έτσι, είναι συνήθης πρακτική, να εγκαθίσταται ένα μεγάλο μηχάνημα (συμπιεστής ψύξης), που να έχει την ικανότητα να τα «βγάλει πέρα» στις πιο δύσκολες μέρες, όπου μεγιστοποιείται το θερμικό φορτίο (π.χ. όταν κατά τους θερινούς μήνες συμπίπτει η ζέστη με αιχμές ρυθμών διακίνησης). Η πρακτική αυτή φαίνεται λογική, κρύβει όμως ένα μεγάλο πρόβλημα : Τη σπατάλη ενέργειας, όταν η εγκατάσταση λειτουργεί σε φορτίο μικρότερο από το μέγιστο (τμηματική λειτουργία). Είναι γνωστό, ότι όταν ένας συμπιεστής ψύξης λειτουργεί σε κατάσταση μειωμένου φορτίου, η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος δεν είναι καθόλου ανάλογη (γραμμική) με τη μείωση του ψυκτικού φορτίου. Υπάρχει οπωσδήποτε μια μείωση, αλλά απέχει μακράν από του να ακολουθεί τη μείωση του ψυκτικού φορτίου με ευθεία αναλογία. Για παράδειγμα, μια μείωση ψυκτικού φορτίου κατά 50% μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του ηλεκτρικού φορτίου (κατανάλωσης) μόλις 25%.  Δείτε περισσότερα : ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ.pdf