ΠΡΟΨΥΞΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ - Β'
14-6-13

Δημοσιεύουμε το 2ο μέρος της αναφοράς "ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΨΥΞΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ – Β’.pdf".

Σε επόμενη δημοσίευση, δείτε την αναφορά "ΠΕΡΙ ΕΥΚΟΛΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ".