ΠΕΡΙ ΕΥΚΟΛΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

14-7-13

Η παραγωγή της ψύξης, πρόκειται για μια αδιάκοπη προσπάθεια απομάκρυνσης της θερμότητας από κάποια σώματα, που είναι τα προϊόντα που θέλουμε να συντηρήσουμε, προψύξουμε ή καταψύξουμε, με παράλληλη παρεμπόδιση εισόδου (φρέσκιας) θερμότητας από το περιβάλλον προς τον θάλαμο / ψύκτη / καταψύκτη. Στις προηγούμενες δυο καταχωρήσεις, παρουσιάστηκαν μεθοδολογίες πρόψυξης φρούτων και λαχανικών και κατάψυξης (freezing). Στη σημερινή καταχώρηση, κάνω μια προσπάθεια να δείξω με όσο γίνεται απλούστερο τρόπο, ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ταχύτητα ροής της θερμότητας. Άλλες φορές, επιθυμούμε να επιβραδύνουμε αυτή τη ροή (π.χ. στους τοίχους - οροφές - δάπεδα των θαλάμων) και άλλες φορές να την επιταχύνουμε (π.χ. στους εναλλάκτες και στα υπό ψύξη προιόντα). Γνωρίζοντας αυτές τις βασικές αρχές, ο λειτουργός του ψυκτικού συγκροτήματος θα επιτυγχάνει γρηγορότερο αποτέλεσμα (ψύξη) με μικρότερο κόστος. Δείτε τη σχετική αναφορά : ΠΕΡΙ ΕΥΚΟΛΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ.pdf

Σε επόμενες καταχωρήσεις, θα εξετάσουμε μεθοδολογίες παγώματος σε κατάψυξη (freezing) και θα αναλύσουμε τη διεργασία του παγώματος. Διατηρείστε επαφή.