ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΓΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΨΥΞΗ (FREEZING) - Β

9-9-13

Δημοσιεύουμε το δεύτερο μέρος της περιγραφής των τεχνολογιών παγώματος σε κατάψυξη : ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΓΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΨΥΞΗ (FREEZING) - Β.pdf