ΔΑΠΕΔΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ

 25-3-14

Τα δάπεδα των ψυκτικών θαλάμων είναι το δυσκολότερο τμήμα της κατασκευής μιας Ψυχρής Αποθήκης. Τούτο οφείλεται στο γεγονός, ότι στη σύγχρονη αποθήκη, όπου η αποθήκευση γίνεται σε μεγάλα ύψη, τα δάπεδα έχουν μεγάλες απαιτήσεις επιπεδότητας : Η παραμικρή ανωμαλία στο δάπεδο, μετατρέπεται σε μεγάλη μετακίνηση (κλυδωνισμό) στον ανυψωμένο ιστό του ανυψωτικού μηχανήματος. Οι προδιαγραφές επιπεδότητας είναι αυστηρές και κλιμακώνονται, ανάλογα με τις απαιτήσεις του ιδιοκτήτη. Δείτε την αναφορά ΔΑΠΕΔΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ.pdf