ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 1

13-7-14

Ξεκινάμε σήμερα τη δημοσίευση μιας ενδιαφέρουσας αναφοράς, που αφορά τους βιολογικούς μηχανισμούς υποβάθμισης των τροφίμων. Το θέμα αυτό απασχολεί όλους τους διαχειριστές τροφίμων, είτε ασχολούνται με την παραγωγή τους, είτε την εμπορία ή την εφοδιαστική τους αλυσίδα (ψυχρή αποθήκευση και μεταφορά). Η αναφορά είναι γραμμένη ειδικά για επαγγελματική επιμόρφωση με απλό τρόπο και απευθύνεται σε στελέχη κάθε επιπέδου. Θα δημοσιευτεί σε τρία τμήματα, το πρώτο σήμερα, το δεύτερο τέλος Ιουλίου και το τρίτο μέσα Αυγούστου. Δείτε εδώ τη πρώτο μέρος : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 1.pdf