ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2

13-7-14

Συνεχίζουμε σήμερα τη δημοσίευση του δεύτερου μέρους της ενδιαφέρουσας αναφοράς, που αφορά τους βιολογικούς μηχανισμούς υποβάθμισης των τροφίμων. Το θέμα αυτό απασχολεί όλους τους διαχειριστές τροφίμων, είτε ασχολούνται με την παραγωγή τους, είτε την εμπορία ή την εφοδιαστική τους αλυσίδα (ψυχρή αποθήκευση και μεταφορά). Η αναφορά είναι γραμμένη ειδικά για επαγγελματική επιμόρφωση με απλό τρόπο και απευθύνεται σε στελέχη κάθε επιπέδου. Το τρίτο και τελευταίο μέρος θα δημοσιευτεί στο τέλος αυτού του μήνα. Δείτε εδώ το δεύτερο μέρος : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2.pdf