14-2-15

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ (HURDLE TECHNOLOGY)

Στα τρόφιμα δίνουμε μια συνεχή μάχη με παράγοντες αλλοίωσης. Εκείνο που προσπαθούμε να κάνουμε, είναι να δημιουργήσουμε ένα αντίξοο περιβάλλον για την ανάπτυξη των παραγόντων αλλοίωσης. Τι θα επιλέξουμε; Την ψύξη; Τη χρήση συντηρητικών; Την αφαίρεση του νερού; Τη ρύθμιση της οξύτητας (pH); Τη χρήση μιας πρωτοποριακής συσκευασίας; Η συνδυασμό αυτών; Με άλλα λόγια, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες εμποδίων για την ανάπτυξη παραγόντων αλλοίωσης. Η μεθοδολογία αυτή είναι γνωστή σαν τεχνολογία εμποδίων (hurdle technology). Δείτε περισσότερα :

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - HURDLE TECHNOLOGY.pdf