ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΛΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - 1

22-3-15

Από τις αρχές της δεκαετίας του 90, παρουσιάστηκαν στην αγορά τυποποιημένες συσκευασίες έτοιμων – κομμένων λαχανικών για το τραπέζι. Το προϊόν αυτό (καθώς και τα όμοια άλλων κατηγοριών τροφίμων), συνηθίστηκε να ονομάζονται «Λαχανικά Ελάχιστης Κατεργασίας» (Minimally Processed Vegetables), υπονοώντας ότι η κατεργασία που έχουν υποστεί δεν έχει επηρεάσει καθόλου τα φυσικά τους χαρακτηριστικά, ούτε περιλαμβάνει προσθήκη υλών, όπως συντηρητικά. Το προϊόν διατηρεί τις φυσικές του ιδιότητες, όπως το φυτό προέλευσης, με μόνη τη διαφορά ότι έχει προστεθεί η κατεργασία που θα έκανε ο καταναλωτής στο σπίτι του, όπως πλύσιμο, τεμαχισμός, ανάμειξη με άλλα προϊόντα. Επιπρόσθετα, το προϊόν συσκευάζεται σε μια ασφαλή συσκευασία, που εγγυάται ότι το προϊόν θα φθάσει στο καταναλωτή εντός της αναγραφόμενης διάρκειας, χωρίς να υποστεί αλλοίωση από εσωτερικούς ή εξωγενείς παράγοντες. Η συσκευασία μπορεί να είναι εξελιγμένη, όπως π.χ. τροποποιημένης ατμόσφαιρας (MAP). Τα Προϊόντα Ελάχιστης Κατεργασίας έχουν τα τελευταία χρόνια μεγάλη ανάπτυξη, η οποία αναμένεται ότι θα ανέβει, λόγω της ευκολίας στον καταναλωτή. Στη σελίδα αυτή θα δημοσιευτεί μια εκτεταμένη αναφορά σε 3 συνέχειες (ανά μήνα). Δείτε εδώ το πρώτο μέρος : Φρούτα και Λαχανικά Ελάχιστης Επεξεργασίας - 1.pdf