ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - 3

21-6-15

Ολοκληρώνουμε τη δημοσίευση της εκτεταμένης αναφοράς "ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ". Η δημοσίευση αφορά την προσπάθεια να προσφέρουμε μια βοήθεια στους παραγωγούς, εμπόρους, αποθηκευτές και διανομείς ενός προιόντος που αποτελεί δυναμική προοπτική για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.

Δείτε το τελευταίο μέρος της αναφοράς:   Φρούτα και Λαχανικά Ελάχιστης Επεξεργασίας - 3.pdf