6-11-15

Ο «TRANSCRITICAL» ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ CO2

Ο κλοιός στενεύει για τα συνθετικά ψυκτικά αέρια. Ήδη, μετά την κατάργηση των υδροχλωροφθορανθράκων (R-22), βρίσκονται στο στόχαστρο και οι υδροφθοράνθρακες. Καιρός είναι πλέον, να καταλάβουμε όλοι οι ασχολούμενοι με την ψύξη, ότι το "παιχνίδι" το κερδίζουν τα φυσικά ψυκτικά αέρια, δηλαδή η αμμωνία (NH3) και το διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Το CO2 έχει μια ιδιομορφία σε σχέση με τα λοιπά ψυκτικά ρευστά: Ο ψυκτικός του κύκλος μπορεί να είναι "διακρίσιμος" (transcritical). Δείτε περισσότερα σε αυτό το ενδιαφέρον άρθρο:

Ο «TRANSCRITICAL» ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ CO2.pdf