ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ"

25-5-16

Η εταιρεία μας προσφέρει μια πρωτοποριακή μεθοδολογία επιμόρφωσης για τις εταιρείες που χρησιμοποιούν ψυκτικά κυκλώματα Βιομηχανικής Ψύξης και Κλιματισμού. Η επιμόρφωση γίνεται ενδοεπιχειρησιακά και προετοιμάζεται ειδικά για τον εξοπλισμό της εκάστοτε επιχείρησης με καταγραφή και μελέτη που προηγείται της επιμόρφωσης. Πρόκειται για μια υπερσύγχρονη μεθοδολογία, που εγγυάται τη ραγδαία βελτίωση της παραγωγικότητας του προσωπικού υποστήριξης και συντήρησης των ψυκτικών εξοπλισμών. Δεν απαιτείται καμιά ειδική γνώση από πλευράς εκπαιδευόμενων. Οι κύκλοι σχεδιάζονται με απόλυτη απλότητα, χωρίς να υστερούν σε επιστημονική γνώση. Την ευθύνη του κύκλου φέρει ο κ. Νίκος Χαριτωνίδης, με γνώση και εμπειρία 35 ετών στη Βιομηχανική Ψύξη. Επικοινωνήστε στο 6955-067705. Δείτε εδώ ενδεικτικά: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ.pdf