16-2-17

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΨΥΧΡΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚHΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Ο κύριος μέτοχος της "CRYOLOGIC EE" κ. Τάσος Χαριτωνίδης, με την ιδιότητα του σημαντικού στελέχους της εταιρείας ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ - FOOD LOGISTICS συμμετείχε στην Πανευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη που έγινε στο Παρίσι τον Οκτώβριο 2016 και έλαβε μέρος σε σχετική έρευνα μέσω συνεντεύξεων που έγινε για τη σύγκριση της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων βορρά και νότου στην Ευρώπη. Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύτηκαν στο πλέον έγκυρο περιοδικό του κλάδου υπό την αιγίδα του GCCA, το COLD FACTS τεύχος Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2017. Δείτε τη σχετική αναφορά στο COLD FACTS.pdf