ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΜΩΝΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

17-9-17

Η αμμωνία είναι το βασικότερο ρευστό στις εφαρμογές Βιομηχανικής Ψύξης. Η πλειοψηφία αυτών των εγκαταστάσεων λειτουργεί με αμμωνία. Ο λόγος είναι οι θαυμάσιες θερμοδυναμικές της ιδιότητες, που συνοψίζονται σε πολύ καλό συντελεστή θερμικής μεταφοράς και μια "τεράστια" λανθάνουσα θερμότητα εξάτμισης. Γιατί όμως κάποιοι αποφεύγουν της αμμωνία και καταφεύγουν σε συνθετικά ρευστά; Ο λόγος είναι ότι η αμμωνία χαρακτηρίζεται επικίνδυνο ρευστό και ελαφρά εύφλεκτο. Τι γίνεται όμως με το νέο Ευρωπαικό Κανονισμό που ουσιαστικά καταργεί τα συνθετικά αέρια; Η απάντηση είναι αμμωνία (ή αμμωνία και διοξείδιο του άνθρακα), σε συστήματα πολύ χαμηλής πλήρωσης, όπου η αμμωνία ουσιαστικά είναι πλέον ακίνδυνη. Δείτε τα ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΜΩΝΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ.pdf