ΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚAΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ;

Η Βρετανική Ομοσπονδία Κατεψυγμένων Τροφίμων (BFFF), άρχισε πρόσφατο διάλογο με το Υπουργείο Τροφίμων, στο θέμα της καθιέρωσης ελαφρά ψηλότερων θερμοκρασιών για την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων. Οι τρέχουσες νομικές και κανονιστικές διατάξεις αναφέρουν ότι τα κατεψυγμένα τρόφιμα πρέπει να αποθηκεύονται σε θερμοκρασίες κατά μέγιστο -180 C. Η BFFF συζητάει την άνοδο αυτού του ορίου στους -150 C, υποστηρίζοντας ότι το τόσο χαμηλό επίπεδο (-18) δεν δικαιολογείται από επιστημονική έρευνα, καθότι η μικροβιακή ανάπτυξη σταματάει στη ζώνη -5 ως -60 C και γενικά τα χαρακτηριστικά ποιότητας διατηρούνται στους -120 C, με εξαίρεση το παγωτό, που απαιτεί -150 C. Σημειώνεται ότι μια άνοδος στο επιτρεπόμενο όριο κατά 3 C θα αποκόμιζε τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας. Τέσσερεις εταιρείες έχουν αναλάβει μελέτη δεδομένων της συνολικής ψυκτικής αλυσίδας

ΠΗΓΗ IIR NEWSLETTER, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008