Σαν «Νανοτεχνολογία» ορίζεται η χρήση υλικών σε νανο-κλίμακα, όπως σε περιπτώσεις «νανο-επενδύσεων» (δηλαδή επενδύσεων υλικών με στρώματα νανοϋλικών. Τα Νανοϋλικά έχουν χρησιμοποιηθεί σε ερευνητικό στάδιο σε συσκευασίες τροφίμων, στη προσπάθεια επιβράδυνσης της δράσης των παραγόντων αλλοίωσης. Τα αποτελέσματα των ερευνών, σε πρακτική κλίμακα, είναι σχετικά πρόσφατα και αναμένεται σημαντική εξέλιξη τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με ανασκόπηση που έγινε από τον Οργανισμό Ερευνών Campden και Chorleywood (http://www.campden.co.uk/) και της εταιρείας συμβούλων AZ-Tech Consulting Services, ο κλάδος των τροφίμων δεν μπορεί ακόμα να καρπωθεί τα μεγάλα πλεονεκτήματα της νανο-τεχνολογίας, για λόγους μεγάλου κόστους. Πατήστε εδώ για να δείτε περισσότερα