Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ και το σχετικό Κοινοτικό κανονισμό 2037 / 2000 για τις ουσίες που βλάπτουν τη στοιβάδα του όζοντος, στις 1/1/2010 καταργείται η παραγωγή παρθένων υδροχλωροφθορανθράκων (HCFCs), κυριότεροι εκπρόσωποι των οποίων στη βιομηχανική ψύξη και κλιματισμό είναι τα R-22 και R-502. Τα συστήματα που λειτουργούν με αυτά τα αέρια, μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν, χρησιμοποιώντας ανακτώμενες - ανακυκλούμενες ποσότητες αερίων από συστήματα που εκσυγχρονίζονται με αέρια «νέου τύπου», μέχρι 1/1/2015. Μετά την ημερομηνία αυτή, καταργείται πλήρως η χρήση των υδροχλωροφθορανθράκων (αέρια «παλαιού τύπου»). Για περισσότερα δείτε τα Ελεύθερα Άρθρα, ενώ για μια αναφορά με θέμα «ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΌ R-22 ΣΕ ΑΕΡΙΟ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ» δείτε τα  Εξειδικευμένα Θέματα της σελίδας.