ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 15743:2008 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΨΥΧΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ

Εκδόθηκε νέο πρότυπο ISO, το οποίο προσφέρει μια μεθοδολογία για την αξιολόγηση των κινδύνων και τη διαχείριση των εργασιών σε ψυχρά περιβάλλοντα.

Το ψύχος έχει αρνητική επίδραση στην ανθρώπινη υγεία, στην απόδοση της εργασίας, στη ποιότητα και στην ασφάλεια. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο ένα εργαλείο διαχείρισης κινδύνων και εργασιών για τα ψυχρά προβάλλοντα. Για το σκοπό αυτό, αναπτύχθηκε και εκδόθηκε το πρότυπο ISO 15743:2008 «ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΨΥΧΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ», το οποίο προσφέρει μεθοδολογίες και πρακτικές για την αξιολόγηση / διαχείριση κινδύνων και αποδόσεων στη ψύξη. Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Στη Βασική Βιβλιοθήκη Cryologic επίσης είναι καταχωρημένη η αναφορά «ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΕ ΨΥΧΡΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ» (ενότητα ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΨΥΧΡΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ), όπου εξετάζεται η συμπεριφορά των εργαζόμενων στη ψύξη και τρόποι προστασίας.